ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2005

Share/Save

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2005

(ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

 

Σήμερα στις 12 Απριλίου 2006, συνήλθε η εξελεγκτική επιτροπή του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά για έλεγχο της Οικονομικής διαχειρίσεως για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005. Η οικονομική διαχείριση παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα:

 

             ΕΣΟΔΑ

 ΕΞΟΔΑ

Συνδρομές                           5.044,8

Έξοδα Συνδέσμου              3.226  

Δωρεές                                3.123,8

ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ             2.443,5   

Έσοδα Εκδηλώσεων              3.840

Εφημερίδα –ΕΛΤΑ             7.590

Τόκοι                                       14,91

Έξοδα Λογαριασμών                22,66

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                  12.023,51

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ             13.282,16

Τράπεζες 1/1/2005                      2.034,05

Τράπεζες 31/12/2005              2.134, 44

Ταμείο 1/1/2005                         2.243,03

Ταμείο 31/12/2005                     883,99

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖ. & ΤΑΜΕΙΟΥ  4.277,08

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖ. & ΤΑΜΕΙΟΥ 3.018,43

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                   16.300,59

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                 16.300,59

 

Σημειώνεται ότι για όλες τις παραπάνω δοσολοψίες υφίστανται δικαιολογητικά και τηρούνται κανονικά και με τάξη τα βιβλία του Συνδέσμου.

 

Πειραιάς 12 Απριλίου 2006

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΧΡΥΣΑΦΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

 

Κατηγορία: