ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2006

Share/Save

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2006

(ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

 

Σήμερα στις 30 Ιουλίου 2007, συνήλθε η εξελεγκτική επιτροπή του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά για έλεγχο της Οικονομικής διαχειρίσεως για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006. Η οικονομική διαχείριση παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα:

             ΕΣΟΔΑ

 ΕΞΟΔΑ

Συνδρομές                           1.700

Έξοδα Συνδέσμου              248,87  

Δωρεές Μελών                     4.000

ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ             816   

Έσοδα Εκδηλώσεων              1.305

Εφημερίδα –ΕΛΤΑ             6.472,75

Τόκοι                                       11,30

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                    7.016,3

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ             7.537,62

Τράπεζες 1/1/2006                      2.134, 44

Τράπεζες 31/12/2006             2.228,03

Ταμείο 1/1/2006                            883,99

Ταμείο 31/12/2006                   269,08

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖ. & ΤΑΜΕΙΟΥ  3.018,43

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖ. & ΤΑΜΕΙΟΥ 2.497,11

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                    10.034,73

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                 10.034,73

 

Σημειώνεται ότι για όλες τις παραπάνω δοσοληψίες υφίστανται δικαιολογητικά και τηρούνται κανονικά και με τάξη τα βιβλία του Συνδέσμου.

 

Πειραιάς 30 Ιουλίου 2007

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΧΡΥΣΑΦΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

 

 

Κατηγορία: