ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011

Share/Save

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011

(ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

 

Σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2012, συνήλθε η εξελεγκτική επιτροπή του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά για έλεγχο της Οικονομικής διαχειρίσεως για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011. Η οικονομική διαχείριση παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα:

             ΕΣΟΔΑ

 ΕΞΟΔΑ

Συνδρομές (στο Σύνδεσμο)    4.210

Έξοδα Εκδηλώσεων           1.300 

Συνδρομές (με Συνεργάτη)    11.260

Έξοδα Συνεργάτη               3.378

Δωρεές Μελών ΔΣ                2.000

ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ             2.756

Δωρεές Μελών                     2.100

Εφημερίδα –ΕΛΤΑ             8.868,10

ΕΤΑΚ -Φόροι                        269

Έσοδα Εκδηλώσεων             1.800

Υποδομές (air condition,κ.α) 2.620,40

Δωρεές Ημερολογίου           4.400

Γραμματεία Συνδέσμου         4.400

 

Διάφορα Έξοδα                    3.348,66

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                   25.720

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ            26.940,16

Τράπεζες 1/1/2011                           40

Τράπεζες 31/12/2011                 0

Ταμείο 1/1/2011                            1.866,56

Ταμείο 31/12/2011                   686,4

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖ. & ΤΑΜΕΙΟΥ     1906,56

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖ. & ΤΑΜΕΙΟΥ 686,4

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                    27.626,56

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                 27.626,56

 

Σημειώνεται ότι για όλες τις παραπάνω δοσοληψίες υφίστανται δικαιολογητικά και τηρούνται κανονικά και με τάξη τα βιβλία του Συνδέσμου.

 

Πειραιάς 30 Ιανουαρίου 2012

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΧΡΥΣΑΦΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

 

 

Κατηγορία: