ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Share/Save

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012

(ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

 

Σήμερα στις 12 Οκτωβρίου 2012, συνήλθε η εξελεγκτική επιτροπή του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά για έλεγχο της Οικονομικής διαχειρίσεως για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 12 Οκτωβρίου 2012. Η οικονομική διαχείριση παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα:

             ΕΣΟΔΑ

 ΕΞΟΔΑ

Συνδρομές (στο Σύνδεσμο)    2.660

Έξοδα Εκδηλώσεων           1.500 

Συνδρομές (με Συνεργάτη)     3.635

Έξοδα Συνεργάτη              1.590,5

Δωρεές Μελών ΔΣ                3.200

ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ             3.306,74

Δωρεές Μελών                     2.400

Εφημερίδα –ΕΛΤΑ             7.523,1

ΕΤΑΚ -Φόροι                        269

Διευκολύνσεις Μελών ΔΣ      1.000

 

Έσοδα Εκδηλώσεων             1.800

Υποδομές                              800

Δωρεές Ημερολογίου            4.400

Γραμματεία Συνδέσμου         3.200

Άλλα Έσοδα                          312,5

Διάφορα Έξοδα                    1.108,05

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                   19.407,5

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ           19.297,39

Τράπεζες 1/1/2012                            0

Τράπεζες 31/12/2011                742,51

Ταμείο   1/1/2012                          686,4

Ταμείο 31/12/2011                     0

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖ. & ΤΑΜΕΙΟΥ     684,4

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖ. & ΤΑΜΕΙΟΥ 742,51

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                    20.093,9

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                 20.093,9

 

Σημειώνεται ότι για όλες τις παραπάνω δοσοληψίες υφίστανται δικαιολογητικά και τηρούνται κανονικά και με τάξη τα βιβλία του Συνδέσμου.

 

Πειραιάς 12 Οκτωβρίου 2012

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΧΡΥΣΑΦΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

 

 

Κατηγορία: