Ημερήσια Διάταξη - ΓΣ Εκλογές 04.10.2020

Share/Save

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ

04.10.2020

------------- - -------------

ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

--------- - ---------

ΘΕΜΑ 1ο  :     ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Γ.Σ.

ΘΕΜΑ 2ο :     ΥΠΟΒΟΛΉ ΠΡΟΣ ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΠΕΠΡΑΓΜΈΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2020 (ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ)

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ 
  • ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ 
  • ΑΠΑΛΛΑΓΉ ΑΠΌ ΚΆΘΕ ΕΥΘΎΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 3ο :     ΥΠΟΒΟΛΉ ΠΡΟΣ ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌ ΈΤΟΥΣ 2021

ΘΕΜΑ 4ο :     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΘΕΜΑ 5ο :         ΕΚΛΟΓΉ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

-------------------- - --------------------

ΕΚΛΟΓΈΣ ΓΙΑ ΑΝΆΔΕΙΞΗ ΝΈΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΝΈΑΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ