Διοικητικό συμβούλιο περιόδου 2016-2018

Share/Save

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά μετά τις αρχαιρεσίες της 16ης.10.2016, συγκροτήθηκε ήδη σε σώμα και έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μπουρλετίδης Κωνσταντίνος (αποφ. 1990)

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Βουτσινάς Κωνσταντίνος (αποφ. 1990)

Αντιπρόεδρος Α’ – Θέματα Παιδείας & Σχολείου: Ευσταθόπουλος Ευστάθιος (αποφ. 1982)

Γενικός Γραμματέας: Καλαβρός Παναγιώτης (αποφ. 2003)

Ταμίας με άσκηση Καθηκόντων Αντιπρόεδρου Β’΄(Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Περιουσίας) : Δημήτριος Ίσαρης (αποφ. 1984)

Έφορος Εκδηλώσεων: Αντωνίνης Ματθαίος (αποφ. 2003)

Ειδικός Γραμματέας Τομέα Πειραιά: Μοραντζής Αντώνης (αποφ. 2009)

Υπεύθυνος Επιχειρήσεων και Οργανισμών: Πεφάνης Μενέλαος (αποφ. 1974)

Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Αθλητισμού και Εθελοντισμού: Δρίκος Σωτήρης (αποφ. 1986)

Αναπληρωτής Γραμματέας: Μπαρδάκος Δημήτριος (αποφ. 1997)

 

Το Δ.Σ. θα διοικήσει και θα ασκήσει τα καθήκοντα του, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό για την προσεχή διετία.

 

          Ο Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης                     Παναγιώτης Καλαβρός