Τρεις συναπόφοιτοι στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πειραιά

Share/Save

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι Απόφοιτοι της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά διακρίνονται σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και συχνά αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης σε νευραλγικούς τομείς όπως αυτός της Παιδείας.

Έτσι στις πρόσφατες εκλογές για την ανάδειξη νέων Πρυτανικών Αρχών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (11 Οκτώβρη 2017), εξελέγη, και μάλιστα πρώτος σε ψήφους, ο Καθηγητής Γρηγόρης Χονδροκούκης (αποφ.80) στη θέση του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου.

Παράλληλα στις εκλογές Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Οκτωβρίου 2017, είχαμε την εκλογή δύο συναποφοίτων Καθηγητών στις εν λόγω θέσεις: Πρόεδρος του Τμήματος εξελέγη ο συναπόφοιτος Καθηγητής Αθανάσιος Κουρεμένος και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο συναπόφοιτος Καθηγητής Ιωάννης Σώρρος.

Και οι τρεις συναπόφοιτοι είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και αξίας με σημαντική εμπειρία σε Ελλάδα και Εξωτερικό, και σημαντικό διδακτικό και ερευνητικό έργο.

Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι ο Γρηγόρης Χονδροκούκης διατέλεσε Ειδικός Γραμματέας σε Θέματα Παιδείας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αποφοίτων της Ιωνιδείου την περίοδο 2009-2011 και Πρόεδρος του Εποπτικού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ) του Προτύπου Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά. Αντίστοιχα ο Αθανάσιος Κουρεμένος είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Ιωνιδείου εύχεται καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνουν και προσβλέπει σε μια πιο στενή συνεργασία σε θέματα που αφορούν την Ιωνίδειο και τη σχέση της με το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Θα είμαστε στη διάθεση τους για την οργάνωση κοινών δράσεων στην Πόλη του Πειραιά.

 

Βιογραφικό Γρηγόρη Χονδροκούκη

http://www.tex.unipi.gr/dep/chondrokoukis/cv_Chondrocoukis.pdf

Βιογραφικό Αθανάσιου Κουρεμένου:

http://www.ode.unipi.gr/images/stories/CVs/akoyrcvgr.pdf

Βιογραφικό Ιωάννη Σώρρου:

http://www.ode.unipi.gr/images/stories/CVs/sorrosfullcvgr.pdf

 

 

 

 

 

Κατηγορία: