Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. του Σ.Α.Ι.Σ.Π. με τον Πρύτανη του ΠΑ.Δ.Α. κ. Καλδή (συναπόφοιτο ’77)

Share/Save

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά (Σ.Α.Ι.Σ.Π.), αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Ευστάθιο Ευσταθόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα κ. Μιλτιάδη-Παναγιώτη Κλαπαδάκη συναντήθηκε την Δευτέρα 24.10.2022 με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) και συναπόφοιτο (τάξη 1977) κ. Παναγιώτη Καλδή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε κλίμα θερμότατο και διάθεσης για συνεργασία, συζητήθηκαν οι προοπτικές συνδρομής του ΠΑ.Δ.Α. σε δράσεις του Σ.Α.Ι.Σ.Π και του Γυμνασίου και Λυκείου της Σχολής μας.

Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε να διερευνηθεί η δυνατότητα παροχής τεχνογνωσίας από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας του ΠΑ.Δ.Α. προς την Ιωνίδειο Σχολή Πειραιά για την οργάνωση και την τεχνολογική αναβάθμιση της βιβλιοθήκης της Σχολής, καθώς και το ενδεχόμενο πρακτικής άσκησης τελειόφοιτου φοιτητή στη Βιβλιοθήκη της Ιωνιδείου.

Περαιτέρω, στη συνάντηση τέθηκε από το Δ.Σ. το ζήτημα της διάσωσης, αξιοποίησης και ανάδειξης του ιστορικού αρχείου του Σχολείου μας, μέσω προγράμματος ψηφιοποίησης του αρχείου με φορέα υλοποίησης το ΠΑ.Δ.Α., ως προς το οποίο ο κ. Πρύτανης δεσμεύθηκε ότι θα εξετάσει τις δυνατότητες υλοποίησής του από το ΠΑ.Δ.Α.

Τέλος, συμφωνήσαμε στην προοπτική διοργάνωσης σεμιναρίων επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών του σχολείου από επιφανείς αποφοίτους διαφόρων επαγγελματικών ειδικοτήτων και επιστημονικών πεδίων και στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα την ιστορία της Σχολής μας με την συνδρομή του ΠΑ.Δ.Α.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο     Πρόεδρος                                                       Ο  Γενικός Γραμματέας

  Στάθης Ευσταθόπουλος                        Μιλτιάδης -Παναγιώτης Κλαπαδάκης