Πρόσκληση στην Παρουσίαση του Νέου Βιβλίου της Συναποφοίτου Ε. Σταματοπούλου