Απάντηση ΝΔ στο ερώτημα του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου σχετικά με το «Τι θα κάνετε με τα Πρότυπα – Πειραματικά Σχολεία αν εκλεγείτε Κυβέρνηση»

Share/Save

Η Κυβέρνηση Σαμαρά κατά την διάρκεια της προηγούμενης διετίας κατέβαλλε κάθε δυνατή

προσπάθεια, μετά από διάλογο, να αναβαθμίσει τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Κατά 

την διάρκεια της θητείας μου.  

Α) Επανήλθαν οι γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα 

Πειραματικά Σχολεία, ώστε να καταστούν πραγματικές νησίδες Αριστείας,  να προωθηθεί η 

καταξίωση τους  στην συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας. 

Β)  Καταρτίστηκε σε συνεργασία με την Δ.Ε.Π.Π.Σ και ανακοινώθηκε ο εθνικός σχεδιασμός 

για τον πολλαπλασιασμό των Πρότυπων Πειραματικών έως το 2019, ώστε κάθε Περιφέρεια 

της Χώρας να διαθέτει μία πλήρη καθετοποιημένη δομή Πρότυπων Πειραματικών από το 

Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο.

Γ) Θεσμοθετήθηκε η ίδρυση των Πρότυπων Πειραματικών Τεχνικών Λυκείων. 

Η Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται πως μετά τις Εθνικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου οι 

τεθέντες στόχοι για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία είναι:

Α) Να τα διατηρήσει και να καταβάλει κάθε προσπάθεια προώθησης και ποιοτικής 

αναβάθμισης τους, καθώς αποτελούν νησίδες Αριστείας και ποιοτικής ανάταξης του 

εκπαιδευτικού συστήματος. 

Β) Να αξιολογήσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργία τους, ώστε να 

αντιμετωπιστούν  ατέλειες,  αρρυθμίες και τυχών αδικίες. 

Η Νέα Δημοκρατία επεδίωκε και θα επιδιώκει πάντα την ποιοτική αναβάθμιση των 

Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.

Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος (αποφ.77) - Υποψήφιος Βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων με τη ΝΔ

Κατηγορία: