Συνάντηση με μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για το θέμα των Προτύπων Σχολείων

Share/Save

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, συνάντηση των εκπροσώπων του Συντονιστικού Οργάνου των Συλλόγων Αποφοίτων Προτύπων Ιστορικών Σχολείων με τον Πρόεδρο της Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, και βουλευτή Επικρατείας καθ. Κώστα Γαβρόγλου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και την βοήθεια και παρουσία σε αυτή του συναπόφοιτου καθ. Κώστα Δουζίνα (αποφ.69), Βουλευτή Α΄Πειραιά, μέλους της ίδιας Επιτροπής (και Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής).

Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση των θέσεων και προτάσεων των Συλλόγων Αποφοίτων για το μέλλον, την εξέλιξη αλλά και την υποστήριξη του θεσμού των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο, προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, κοινό έγγραφο –υπόμνημα των Συλλόγων Αποφοίτων, της 24ης Φεβρουαρίου 2016. Παράλληλα τα μέλη των συλλόγων αποφοίτων έθεσαν στα μέλη της επιτροπής τις επιφυλάξεις τους σε σχέση με το πόρισμα του «Εθνικού και κοινωνικού διαλόγου για την παιδεία» (Επιτροπή Λιάκου) και τις επιπτώσεις που θα έχει στο θεσμό των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, εφόσον ακολουθηθούν πλήρως οι βασικές αρχές του.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, έχοντας εξουσιοδοτηθεί από τα μέλη του Συντονιστικού, παρουσίασε στον Πρόεδρο της Επιτροπής Κωνσταντίνο Γαβρόγλου και στο μέλος Κώστα Δουζίνα τις θέσεις των συλλόγων αποφοίτων ο οποίες αποτυπώνονται στους εξής τέσσερις άξονες:

  1. Στήριξη και Διεύρυνση του Θεσμού των Προτύπων Σχολείων με ένταξη στο θεσμό σχολείων, που ενώ είναι ιστορικά , αποκλείστηκαν από τη δυνατότητα να παραμείνουν Πρότυπα και έμεινα Πειραματικά (Λύκειο Ζωσιμαίας, Ζάνειο Πειραιά, Α΄ Πλάκας, Πειραματικό Αθηνών).
  2. Αλλαγή στο πλαίσιο χρηματοδότησης και αξιοποίησης πόρων των εν λόγω σχολείων. Η χρηματοδότηση τους θα πρέπει να απεμπλακεί από την σχολική επιτροπή των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης δεδομένου ότι δέχονται μαθητές από ευρύτερες περιοχές του Δήμου στον οποίο υπάγονται. Παρατηρείται το φαινόμενο με το υπάρχον μοντέλο δωρεές, έσοδα και κληροδοτήματα που αφορούν τα εν λόγω σχολεία να πηγαίνουν στην κάλυψη αναγκών των Δήμων και όχι στους εκπαιδευτικούς –λειτουργικούς σκοπούς τους.
  3. Ενίσχυση του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού προσωπικού τους με την παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε αυτά , με την διασφάλιση της θέσης και της εξέλιξης τους όταν ολοκληρώνεται η θητεία τους σε αυτά.
  4. Περαιτέρω θεσμική κατοχύρωση των Συλλόγων Αποφοίτων των Σχολείων με συμμετοχή εκτός του Συμβουλίου και στα ΕΠΕΣ ώστε να μπορούν τα μέλη τους πάντοτε εθελοντικά να συνδράμουν τις δράσεις του Σχολείου και να συμβάλλουν στη σύνδεση με την τοπική κοινωνία.

Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο οι εκπρόσωποι των σχολείων παρουσιάζοντας τα επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία τους και τις απόψεις τους για το θεσμό. Κοινός τόπος όλων των εκπροσώπων η αναφορά στη συμβολή των σχολείων στην παροχή υψηλής ποιότητας δημόσιας παιδείας, η διαχρονικά αποδεδειγμένη δυνατότητα ανάπτυξης ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας για τους μαθητές χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων, η ισότητα ευκαιριών που δίνεται στα παιδιά αλλά και το γεγονός ότι ο θεσμός των Προτύπων Σχολείων αγκαλιάστηκε από το σύνολο της Κοινωνίας λόγω της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στην εφαρμογή του. Επίσης τονίστηκε ιδιαίτερα προς την επιτροπή, ο εθελοντικός χαρακτήρας και η αγάπη μας προς τα Σχολεία αυτά ως ο μοναδικός λόγος ενασχόλησης μας.

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ευχαρίστησαν του συλλόγους αποφοίτων για τη διαχρονική παρουσία και προσπάθεια τους αλλά διατύπωσαν συγκεκριμένους προβληματισμούς ως προς τη λειτουργία και την φιλοσοφία των Προτύπων Σχολείων και την αναγκαιότητα διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα υπογράμμισαν ότι βασικό στοιχείο που έχει προκύψει από το διάλογο είναι η ανάγκη μείωσης του «εξεταστοκεντρικού» ρόλου του σχολείου και ιδιαίτερα του Λυκείου. Τα παιδιά δίνουν βάρος στις εξετάσεις και χάνουν την ουσία της παιδείας. Παράλληλα ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό η νόμιμη και παράνομη «παραπαιδεία» σε βάρος της οικονομικής κατάστασης της ελληνικής οικογένειας. 

Επίσης τα μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι επιδίωξή της πολιτικής ηγεσίας είναι η αύξηση των Πειραματικών Σχολείων, καθώς κάτι τέτοιο συμβαδίζει με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, όπου αναπτύσσεται έντονα το φαινόμενο του «πειραματισμού». Στη λογική αυτή θα πρέπει να βοηθούνται μαθητές διαφόρων μαθησιακών επιπέδων να βελτιώνουν την επίδοση τους και όχι να επιλέγονται οι καλύτεροι μέσω μιας εξέτασης, διότι μια τέτοια πρακτική προάγει τον ελιτισμό. Ξεκαθάρισαν επίσης ότι η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των σχολείων αυτών υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες είναι ανέφικτη. Το Υπουργείο όμως έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια ανασχεδιασμού & ορθολογικοποίησης των προϋπολογισμών των σχολείων ώστε να γνωρίζει η ελληνική κοινωνία αλλά και αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις ποσό κοστίζει μια σχολική μονάδα και ανάλογα να γίνεται η χρηματοδότηση και όχι οριζόντια.

Εν κατακλείδι, αποφασίστηκε από κοινού:

  • να υποβληθεί στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ένα Υπόμνημα στο οποίο θα περιγράφονται επακριβώς οι προτάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Αποφοίτων Προτύπων Ιστορικών Σχολείων σχετικά με την λειτουργία των Προτύπων Σχολείων και
  • να επαναληφθεί η συνάντηση εντός ευλόγου χρόνου.

Στην συνάντηση έδωσαν το παρόν οι Πρόεδροι των Συλλόγων Αποφοίτων Βαρβακείου, Ιωνιδείου, Ευαγγελικής Σμύρνης, Πειραματικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ζανείου Πειραιά, Α’ Πλάκας και Ζωσιμαίας κ.κ. Σωτήρης Ζησόπουλος, Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Θάνος Τσιμπερδώνης, Ιωάννης Βαρότσος, Γιώργος Βίτσας, Ματθαίος Αρταβάνης και Αθανάσιος Δάλλας, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Κώστας Βουτσινάς και ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Παναγιώτης Καλαβρός.

Κατηγορία: