Προτάσεις Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά για την εισαγωγή στα πέντε (5) Πρότυπα – Πειραματικά Γυμνάσια

Share/Save

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά ανταποκρινόμενος στην από 5/3/2015 Αριθμ.Πρωτ.:36579/Δ6 επιστολή – εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Τάσου Κουράκη, υπέβαλλε εγγράφως τις προτάσεις του  επί των κριτηρίων και του τρόπου εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των πέντε Π.Π.Γ που θα χαρακτηριστούν ως Πρότυπα. Οι προτάσεις αυτές σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργού θα διαβαστούν στη συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου που πραγματοποιείται σήμερα το μεσημέρι στις 13.30 στην Ιωνίδειο Σχολή

Ακολουθεί η επιστολή:

Προτάσεις Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά για την εισαγωγή στα πέντε (5) ΠρότυπαΠειραματικά Γυμνάσια

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά επιθυμεί να συμβάλλει εποικοδομητικά στην ανάπτυξη και περαιτέρω βελτίωση του θεσμού των «Προτύπων – Πειραματικών» Σχολείων. Στο πλαίσιο αυτό και ανταποκρινόμενος στην από 5/3/2015 Αριθμ.Πρωτ.:36579/Δ6 επιστολή – εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Τάσου Κουράκη, υποβάλλει εγγράφως τις προτάσεις του  επί των κριτηρίων και του τρόπου εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των πέντε Π.Π.Γ που θα χαρακτηριστούν ως Πρότυπα. Οι προτάσεις αυτές σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργού θα διαβαστούν στη συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου

(α) Τρόπος Εισαγωγής

Πρωτίστως πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η διαδικασία εισαγωγικών εξετάσεων στην Α ΄Γυμνασίου. Προτείνουμε να διατηρηθεί η διαδικασία εξέτασης που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα δύο χρόνια. Κυρίως διότι έχει δοκιμαστεί με επιτυχία, ήδη μεγάλο τμήμα της κοινωνίας που προετοιμάζεται για αυτές τις εξετάσεις ακολουθεί αυτό το μοντέλο προετοιμασίας, και βέβαια δεν υπάρχει επαρκής χρόνος να αναπτυχθεί τουλάχιστον για φέτος ένα νέο μοντέλο. Βεβαίως από την επόμενη χρονιά θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα επαναπροσδιορισμού της διαδικασίας ύστερα από διαβούλευση.

Σημαντικό στοιχείο στον τρόπο εισαγωγής είναι η εξασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων, μέσα από τη συμμετοχή και επίβλεψη στελεχών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.  Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να οριστεί επιτροπή εξετάσεων η οποία θα βάλει τα θέματα, αλλά και το αντίστοιχο βαθμολογικό κέντρο στο οποίο θα γίνει η συγκέντρωση και διόρθωση των γραπτών.

(β) Κριτήρια Εισαγωγής και Αξιολόγησης

Η διεξαγωγή των εξετάσεων θα πρέπει να γίνει εσωτερικά σε κάθε σχολείο. Προτείνεται μεγάλο μέρος των θεμάτων να είναι πολλαπλής επιλογής που θα διορθωθούν μέσω έτοιμου ελεύθερου συστήματος σαρωτή ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία διόρθωσης και μείωσης του υποκειμενικού στοιχείου των αξιολογητών

(γ) Κόστος Εξετάσεων

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου και τα μέλη του θα συμβάλλουν τόσο οικονομικά όσο και με τη διάθεση ανθρώπινων πόρων για την υλοποίηση του εγχειρήματος. Έχουμε ήδη θέσει το θέμα και στο Δήμο Πειραιά και στην Σχολική Επιτροπή

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης                                     Παναγιώτης Καλαβρός