Επιστολή Συλλόγων Αποφοίτων Προτύπων - Πειραματικών Σχολείων στον Υπουργό Παιδείας

Share/Save

Αγαπητοί Συναπόφοιτοι και φίλοι του Συνδέσμου

Σας επισυνάπτουμε την κοινή επιστολή των Προέδρων Συλλόγων Αποφοίτων Προτύπων -Πειραματικών Σχολείων όπως τελικώς υπεβλήθη στα Πρωτόκολλα:

 α) Του Υπουργού Παιδείας με αρ. Πρωτ. 2010/10.3.2015
β) Του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας με αρ. Πρωτ. 856/10.3.2015

Στις 24 Φεβρουαρίου και 5 Μαρτίου  2015 πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις των Προέδρων των Αποφοίτων της Βαρβακείου, του Πειραματικού του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά , Α΄ Προτύπου –Πειραματικού Αθηνών,  της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης και του Ζάνειου Πειραματικού με θέμα τις εξελίξεις στα Πρότυπα  Πειραματικά σχολεία.

Αφού υπήρξε συζήτηση ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση με βάση τα δεδομένα που έως τώρα είναι γνωστά για την εξέλιξη του θεσμού των Προτύπων – Πειραματικών  συντάχθηκε η κοινή επιστολή που σας επισυνάπτουμε, και διερευνάται η δυνατότητα οργάνωσης μιας κοινής συνέντευξης τύπου με κύριο θέμα την παρουσίαση ενός σχεδίου δράσης για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των Προτύπων – Πειραματικών.