Απολογισμοί

  1. Tο Δ.Σ. στην διάρκεια της περιόδου 2016-2020 (μέχρι 30/9/2016)  αποφάσισε και υλοποίησε: Συγκεντρωτική Παρουσίαση Πεπραγμένων ανά... (Περισσότερα)
  2. Tο Δ.Σ. στην διάρκεια της περιόδου 1/2015- 09/2016 αποφάσισε και υλοποίησε: Συγκεντρωτική Παρουσίαση Πεπραγμένων ανά Θεματικό Άξονα.... (Περισσότερα)
  3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 10/2016 (ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Σήμερα στις Οκτωβρίου 2016, συνήλθε η εξελεγκτική επιτροπή του Συνδέσμου... (Περισσότερα)
  4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2016, συνήλθε η εξελεγκτική επιτροπή του Συνδέσμου... (Περισσότερα)
  5. Tο Δ.Σ. στην διάρκεια της περιόδου 10/2012- 12/2014 αποφάσισε και υλοποίησε: Συγκεντρωτική Παρουσίαση Πεπραγμένων ανά Θεματικό Άξονα. ... (Περισσότερα)
  6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2015, συνήλθε η εξελεγκτική επιτροπή του Συνδέσμου... (Περισσότερα)
  7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 (ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2014, συνήλθε η εξελεγκτική επιτροπή του Συνδέσμου... (Περισσότερα)
  8. ------------- - ------------- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ ΔΡAΣΗΣ 2010-2012 (1/2010 – 10/2012) Tο Δ.Σ. στην διάρκεια της θητείας του αποφάσισε και... (Περισσότερα)
  9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 (ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)   Σήμερα στις 12 Οκτωβρίου 2012, συνήλθε η εξελεγκτική επιτροπή του... (Περισσότερα)
  10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)   Σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2012, συνήλθε η εξελεγκτική επιτροπή του... (Περισσότερα)

Pages