Ιστορικο Ιδρυσης

Share/Save

Ιστορικό Ίδρυσης του Συνδέσμου

 

14 Φεβρουαρίου 1981

Με την Απόφαση Αριθμ. 110/1981 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, στις 14 Φεβρουαρίου του 1981, ιδρύεται ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Π.Σ.Μ.Ε – Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής. Ο Σύνδεσμος αναπτύσσει αξιόλογη δραστηριότητα στο χώρο της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του Πειραιά με σειρά εκδηλώσεων που οργανώνει.

 

 

06 Απριλίου 1987

 

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού του, ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Π.Σ.Μ.Ε – Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής μετονομάζεται σε Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, ονομασία που φέρει μέχρι σήμερα.

 

17 Φεβρουαρίου  2002

Εγκαίνια των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων του Συνδέσμου Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, (Γραφεία και Αίθουσα Εκδηλώσεων), στην οδό Πραξιτέλους, αρ.236