Ιδρυτικα Μελη

Share/Save
Τα ιδρυτικά μέλη του συνδέσμου

 

 • 1. Γεώργιος Δ. Παπασωτηρίου (απόφ. ’46)
 • 2. Γεώργιος Λ. Νικολακάκος (απόφ. ’46)
 • 3. Ανάργυρος Ν. Καρδάσης (απόφ. ’46)
 • 4. Ιωάννης Γ. Βακαλόπουλος (απόφ. ’46)
 • 5. Γεώργιος Α. Ασημάκης (απόφ. ’46)
 • 6. Βασίλειος Στ. Διαμαντόπουλος (απόφ. ’46)
 • 7. Πρόδρομος Γ. Μαυροχαλυβίδης (απόφ. ’47)
 • 8. Νικόλαος Χρ. Χατζηπαναγιώτου (απόφ. ’46)
 • 9. Γεώργιος Ι. Ιακώβου (απόφ. ’46)
 • 10. Γεώργιος Φ. Μπόμπολας (απόφ. ’46)
 • 11. Διονύσιος Λ. Βαρώνος (απόφ. ’46)
 • 12. Σταύρος Δ. Δημόπουλος (απόφ. ’46)
 • 13. Ευστράτιος Β. Μαυρουδής (απόφ. ’46)
 • 14. Μιχαήλ Δ. Γιαχουντής (απόφ. ’46)
 • 15. Αναστάσιος Π. Λιανός (απόφ. ’46)
 • 16. Κων/νος Ι. Σαββόϊας (απόφ. ’46)
 • 17. Θεόδωρος Δ. Μελής (απόφ. ’46)
 • 18. Χαράλαμπος Ε. Παπαχαραλάμπους (απόφ. ’46)
 • 19. Ιωάννης Δ. Νικολάου (απόφ. ’46)
 • 20. Αχιλλεύς Α. Παύλου (απόφ. ’46)
 • 21. Ευάγγελος Ν. Αλιμαντήρης (απόφ. ’46)
 • 22. Διονύσιος Δ. Βοργιάς (απόφ. ’48)
 • 23. Κων/νος Αν. Κουνούσος (απόφ. ’48)
 • 24. Χρήστος Κ. Δουζίνας (απόφ. ’48)
 • 25. Λάζαρος Κ. Εγγονόπουλος (απόφ. ’48)
 • 26. Χρήστος Σ. Γαβριήλ (απόφ. ’48)
 • 27. Ευάγγελος Γ. Γιαννακόδημος (απόφ. ’48)
 • 28. Αναστάσιος Λ. Στρογγύλης (απόφ. ’49)
 • 29. Γεώργιος Ε. Γαλούνης (απόφ. ’48)
 • 30. Γρηγόριος Απ. Καλούδης (απόφ. ’48)
 • 31. Εμμανουήλ Π. Αλεξάνδρου (απόφ. ’48)
 • 32. Ηλίας Ν. Καραβίτης (απόφ. ’48)
 • 33. Παναγιώτης Ι. Λυράκος (απόφ. ’48)
 • 34. Νικόλαος Γ. Κουμπρόγλου (απόφ. ’48)
 • 35. Αλέξανδρος Ν. Παλαιολόγου (απόφ. ’48)