Εκλογες 2012

Share/Save

                   
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
                    

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ
21.10.2012
------------- - -------------

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

--------- - ---------

ΘΕΜΑ    1ο  :    ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Γ.Σ.
ΘΕΜΑ 2ο :    ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2012 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ)
-    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
-    ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
-    ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 3ο :    ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2013
ΘΕΜΑ 4ο :    ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ.:
-    ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
-    ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΘΕΜΑ 5ο :    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΘΕΜΑ 6ο :    ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

-------------------- - --------------------

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ