Διοικητικό συμβούλιο περιόδου 1995 - 1997

Share/Save

Διοικητικό Συμβούλιο 1995 - 1997

 

 

 Πρόεδρος :

 Πασχάλης Μεμάγγελος

 (απόφ. ’63)
 Αντιπρόεδρος :  Μπουρλετίδου Παναγιώτα  (απόφ. ’88)
 Γεν. Γραμματέας :  Παναγέας Παναγιώτης  (απόφ. ’92)
 Ταμίας :  Παλαιολόγος Αλέξανδρος  (απόφ. ’48)
 Έφορος Εκδηλώσεων :  Κυριακάκος Γεώργιος  (απόφ. ’50)
 Μέλη :

 Μπούκης Δημοσθένης

 Ευστρατιάδης Βασίλειος

 Κάσση Αθηνά

 Ραυτοπούλου Αρσινόη

 (απόφ. ’69)

 (απόφ. ’86)

 (απόφ. ’86)

 (απόφ. ’87)