Διοικητικό συμβούλιο περιόδου 1997 - 1999

Share/Save

Διοικητικό Συμβούλιο 1997 - 1999

 

 

 Πρόεδρος :

 Μπούκης Δημοσθένης

 (απόφ. ’69)
 Αντιπρόεδρος :  Μπουρλετίδου Παναγιώτα  (απόφ. ’88)
 Γεν. Γραμματέας :  Παναγέας Παναγιώτης  (απόφ. ’92)
 Ταμίας :  Παλαιολόγος Αλέξανδρος  (απόφ. ’48)
 Έφορος Εκδηλώσεων :  Καρυστινός Γιώργος  (απόφ. ’92)
 Μέλη :

 Αγαλλόπουλος Ευάγγελος

 Κάσση Αθηνά

 Κυριακάκος Γιώργος

 Ρουσσέτου Μαρία

 (απόφ. ’54)

 (απόφ. ’86)

 (απόφ. ’50)

 (απόφ. ’94)