Διοικητικό συμβούλιο περιόδου 1999 - 2001

Share/Save

Διοικητικό Συμβούλιο 1999 - 2001

 

 

 Πρόεδρος :

 Μπούκης Δημοσθένης

 (απόφ. ’69)
 Αντιπρόεδρος :  Κυριακάκος Γιώργος  (απόφ. ’50)
 Γεν. Γραμματέας :  Κάσση Αθηνά  (απόφ. ’86)
 Ταμίας :  Παλαιολόγος Αλέξανδρος  (απόφ. ’88)
 Έφορος Εκδηλώσεων :  Μπουρλετίδου Παναγιώτα  (απόφ. ’48)
 Μέλη :

 Δημόπουλος Σταύρος

 Πατέρου Κωνσταντίνα

 Σάμιος Στυλιανός

 Χριστόπουλος Νικόλαος

 (απόφ. ’46)

 (απόφ. ’92)

 (απόφ. ’85)

 (απόφ. ’78)