Διοικητικό συμβούλιο περιόδου 2001 - 2003

Share/Save

Διοικητικό Συμβούλιο 2001 - 2003

 

 

 Πρόεδρος :

 Μπούκης Δημοσθένης

 (απόφ. ’69)
 Αντιπρόεδρος :  Κυριακάκος Γιώργος  (απόφ. ’50)
 Γεν. Γραμματέας :  Δέγλερης Παναγιώτης  (απόφ. ’77)
 Ταμίας :  Παλαιολόγος Αλέξανδρος  (απόφ. ’93)
 Έφορος Εκδηλώσεων :  Ρεπούσκου Ελένη  (απόφ. ’48)
 Μέλη :

 Δημόπουλος Σταύρος

 Χριστόπουλος Νικόλαος

 Δρυλλεράκης Κων/νος

 Χρυσαφίτης Σταμάτης

 (απόφ. ’46)

 (απόφ. ’78)

 (απόφ. ’63)

 (απόφ. ’78)