Διοικητικό συμβούλιο περιόδου 2007 - 2009

Share/Save

Πρόεδρος:               Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης  (απόφ. ’90)
Αντιπρόεδρος:          Αντώνης Αντωνίου (απόφ. ’77)
Γεν. Γραμματέας:         Κωνσταντίνος Βουτσινάς  (απόφ. ’90)
Ταμίας:               Βασίλης Βασιλειάδης (απόφ. ’77)
Έφορος Εκδηλώσεων:     Δημήτρης Πετσετάκης (απόφ. ’74)
Μέλη:                Κωνσταντίνος Παπαμακάριος  (απόφ. ’97)
                         Φίλιππος Μπούκης (απόφ. ’03)
                         Νίκος Μικέδης    (απόφ. ’90)
                         Παναγιώτης Κοκκαλιάρης (απόφ. ’71)