Εξελεγκτικη Επιτροπη 2003 - 2005

Share/Save

Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 2003 - 2005

 

 Αγαλόπουλος Κων/νος  (απόφ. ’54)
 Χρυσαφίτης Σταμάτης  (απόφ. ’78)
 Χριστόπουλος Κων/νος  (απόφ. ’78)