Σχολεια Ιωνιδων

Share/Save

Σχολεία Ιωνιδών

 

    Είναι το πρώτο σχολικό συγκρότημα της πόλης, στην πλατεία Κοραή, που ανεγείρεται σε σχέδια του δημοτικού αρχιτέκτονα μετά τη δωρεά του Κων. Ιωνίδη.

 

    Αποτελείται από δύο οικοδομήματα, ένα διώροφο και ένα ισόγειο. Στο πρώτο, που απαρτίζεται από τρεις τάξεις στο ισόγειο και μία μεγαλοπρεπή ευρύχωρη αίθουσα στο δεύτερο επίπεδο, εγκαθίσταται το Ελληνικό Σχολείο το 1847 (Μαρμαρινός, 1963:42). Το άλλο σημειώνεται δίπλα στο προηγούμενο, κάθετα, με πρόσοψη προς τη λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου (Αγγελόπουλος, 1852:22-23), στεγάζει το Δημοτικό Σχολείο Αρρένων και «διακοσμείται έσωθεν καταλλήλως προς την αλληλοδιδακτικήν μέθοδον».
   

    Κτίρια με απλή κάτοψη ορθογώνιου παραλληλογράμμου, με λιτά ρυθμολογικά στοιχεία στις όψεις, όπου κυριαρχούν οι οριζόντιες ζώνες και η αυστηρή συμμετρία. Η μεσαία ενότητα του διωρόφου διαφοροποιείται διαμέσου των τοξωτών προσπελάσεων. Δεν βρέθηκαν στοιχεία για το δεύτερο.
   

    Οι αυλές των δύο σχολείων χωρίζονται με κιγκλίδωμα και περιέχουν ανεξάρτητους χώρους υγιεινής. Το Δημοτικό Σχολείο, στο οποίο έχει σχηματιστεί και εξοπλιστεί ένα γυμναστήριο από το 1858, επεκτείνεται το 1875 με την προσθήκη ορθογώνιου δωματίου παρεμφερούς μορφολογίας στη νότια πλευρά.

Κατηγορία: