Επικοινωνία

Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
Διεύθυνση: Πραξιτέλους 236, Πειραιάς, Τ.Κ. 18536
Τηλ.: 210-4180948 - FAX: 210-4180944
email: info@saisp.gr
site:    www.saisp.gr