Εκδήλωση μνήμης για τον Κωνσταντίνο Ιωνίδη στην Ιωνίδειο Σχολή 13 Νοεμβρίου 2022