Ανακοίνωση ΔΣ Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 3966/2011 για τα Πρότυπα –Πειραματικά Σχολεία

Share/Save

Τον τελευταίο καιρό δεχόμαστε πολλά ερωτήματα σχετικά με το εάν θα εφαρμοστεί ο νόμος 3966/2011, και ιδιαίτερα για το εάν θα γίνουν εξετάσεις  ή θα γίνει κλήρωση για το έτος 2013-2014.

Πριν τοποθετηθούμε να κάνουμε ορισμένες διαπιστώσεις σχετικά με την μέχρι τώρα  εφαρμογή του νόμου:

(α) Έχουν επιλεχθεί μέσα από διαδικασία αξιολόγησης τα Πρότυπα – Πειραματικά Σχολεία.

(β) Έχει ορισθεί η Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων – Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας

(γ) Έχουν ορισθεί τα ΕΠΕΣ (Επιστημονικά Συμβούλια) και οι Πρόεδροι τους καθώς και τα Σχολικά Συμβούλια των ΠΠΣ

(δ) Έχει αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης των Καθηγητών οι οποίοι εφόσον αξιολογηθούν θετικά θα παραμείνουν για τα επόμενα πέντε χρόνια στο ΠΠΣ της προτίμησης τους

(ε) Έχουν δημιουργηθεί οι Όμιλοι Δραστηριοτήτων στους οποίους συμμετέχουν και μαθητές άλλων σχολείων.

Τα ανωτέρω σημεία όμως μπροστά σε αυτά που πρέπει να γίνουν να βελτιωθούν και να αλλάξουν στο συγκεκριμένο νόμο είναι επουσιώδη. Σε ένα γενικό πλαίσιο κατευθύνσεων σε επίπεδο στρατηγικής, ο νόμος «πνίγει» τα σχολεία διότι τα πάντα εξαρτώνται κεντρικά και γραφειοκρατικά από την Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ουσιαστικά δεν ενθαρρύνεται η ανάπτυξη αυτόνομης εκπαιδευτικής πολιτικής στο επίπεδο της εισαγωγής μαθητών, διαμόρφωσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, επιλογής Καθηγητών που θα παραμείνουν για πολλά χρόνια και θα κάνουν καριέρα,  εσωτερική αυτοαξιολόγηση, αλλά και άμιλλας μεταξύ των, ενώ δεν εξασφαλίζεται ικανή χρηματοδότηση (όχι μόνο κρατική αλλά και μέσω ιδιωτικών φορέων) για την υλοποίηση των καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης δεν αξιοποιείται η αγάπη, η επιθυμία και η δυνατότητα συνεισφοράς των πολλών διακεκριμένων αποφοίτων των ανωτέρω σχολείων και των οργανωμένων σωματείων τους.

 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο καθυστερεί σκανδαλωδώς η εφαρμογή εισαγωγικών εξετάσεων από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και συνεχίζεται το απαράδεκτο σύστημα της κλήρωσης «λαχειοφόρων θέσεων».  Επίσης για έναν λόγο που κανείς δεν κατανοεί, ο νόμος 3966/2011 προβλέπει εξετάσεις από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, κάτι στο οποίο ήμασταν όλοι αντίθετοι, εφόσον θα υπάρχουν εξετάσεις από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, και εσωτερικές σχολικές εξετάσεις υψηλού επιπέδου.

 Έτσι φαίνεται ότι σε μια δύσκολη περίοδο για την Ελληνική οικογένεια προστίθεται ένα επιπλέον άγχος στους γονείς των μαθητών, διότι θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις και τα παιδιά που μπήκαν με κλήρωση και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις τάξεις του Γυμνασίου.

 Η πληροφόρηση μας είναι ότι φέτος ο νόμος θα εφαρμοστεί και θα υπάρξουν εξετάσεις από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2013-2014. Έχουμε λάβει διαβεβαιώσεις, οι οποίες βέβαια απαιτούν άμεσες ενέργειες στην κατεύθυνση των βελτιώσεων του νόμου και των αλλαγών συγκριμένων σημείων που δημιουργούν στρεβλώσεις .

 Έχουμε ετοιμάσει θέσεις και προτάσεις για την βελτίωση του νόμου με απόλυτο σεβασμό στο χαρακτήρα του Πρότυπου –Πειραματικού Σχολείου, των μαθητών και των γονέων του, των καθηγητών –λειτουργών του, καθώς και των αποφοίτων του που αποτελούν την απόδειξη της δουλειάς που κάνει το καλό δημόσιο σχολείο.

 Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει εκ νέου συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο, απόφοιτο της Ιωνιδείου Σχολής, στον οποίο και θα θέσουμε τις προτάσεις μας. Στη συνέχεια θα συναντηθούμε με εκπροσώπους και των άλλων κομμάτων ώστε να υπάρχει μια προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το θέμα και την τύχη των Προτύπων –Πειραματικών Σχολείων

 Εκ μέρους του ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης