Διοικητικά Συμβούλια

  1. Την Τετάρτη 07.10.2020 συνήλθε σε πανηγυρική ειδική συνεδρίαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, που... (Περισσότερα)
  2. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά μετά τις αρχαιρεσίες της 16ης.10.2016, συγκροτήθηκε ήδη σε σώμα και... (Περισσότερα)
  3. ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2016* Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά μετά τις... (Περισσότερα)
  4. Σύσταση σε σώμα του νέου Δ.Σ του Συνδέσμου Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά για την περίοδο 2009-2011 30/11/2009 Τη Δευτέρα 30.9.2009... (Περισσότερα)
  5. Πρόεδρος:               Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης  (απόφ. ’90) Αντιπρόεδρος:   ... (Περισσότερα)
  6. Διοικητικό Συμβούλιο 2005 - 2007      Πρόεδρος :  Δέγλερης Παναγιώτης  (απόφ. ’77... (Περισσότερα)
  7. Διοικητικό Συμβούλιο 2003 - 2005      Πρόεδρος :  Δέγλερης Παναγιώτης  (απόφ. ’77... (Περισσότερα)
  8. Διοικητικό Συμβούλιο 2001 - 2003      Πρόεδρος :  Μπούκης Δημοσθένης  (απόφ. ’69... (Περισσότερα)
  9. Διοικητικό Συμβούλιο 1999 - 2001      Πρόεδρος :  Μπούκης Δημοσθένης  (απόφ. ’69... (Περισσότερα)
  10. Διοικητικό Συμβούλιο 1997 - 1999      Πρόεδρος :  Μπούκης Δημοσθένης  (απόφ. ’69... (Περισσότερα)

Pages