Διοικητικά Συμβούλια, Εξελεγκτικές Επιτροπές

  1. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά μετά τις αρχαιρεσίες της 16ης.10.2016, συγκροτήθηκε ήδη σε σώμα και... (Περισσότερα)
  2. ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2016* Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά μετά τις... (Περισσότερα)
  3. Σύσταση σε σώμα του νέου Δ.Σ του Συνδέσμου Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά για την περίοδο 2009-2011 30/11/2009 Τη Δευτέρα 30.9.2009... (Περισσότερα)
  4. Πρόεδρος:               Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης  (απόφ. ’90) Αντιπρόεδρος:   ... (Περισσότερα)
  5. Διοικητικό Συμβούλιο 2005 - 2007      Πρόεδρος :  Δέγλερης Παναγιώτης  (απόφ. ’77... (Περισσότερα)
  6. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 2005 - 2007    Αγαλόπουλος Κων/νος  (απόφ. ’54... (Περισσότερα)
  7. Διοικητικό Συμβούλιο 2003 - 2005      Πρόεδρος :  Δέγλερης Παναγιώτης  (απόφ. ’77... (Περισσότερα)
  8. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 2003 - 2005    Αγαλόπουλος Κων/νος  (απόφ. ’54... (Περισσότερα)
  9. Διοικητικό Συμβούλιο 2001 - 2003      Πρόεδρος :  Μπούκης Δημοσθένης  (απόφ. ’69... (Περισσότερα)

Pages