Διοικητικά Συμβούλια, Εξελεγκτικές Επιτροπές

  1. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 2001 - 2003    Μπουρλετίδης Κων/νος  (απόφ. ’90... (Περισσότερα)
  2. Διοικητικό Συμβούλιο 1999 - 2001      Πρόεδρος :  Μπούκης Δημοσθένης  (απόφ. ’69... (Περισσότερα)
  3. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1999 - 2001    Καπίρης Αντώνης  (απόφ. ’46... (Περισσότερα)
  4. Διοικητικό Συμβούλιο 1997 - 1999      Πρόεδρος :  Μπούκης Δημοσθένης  (απόφ. ’69... (Περισσότερα)
  5. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1997 - 1999    Μπουρλετίδης Κωνσταντίνος  (απόφ... (Περισσότερα)
  6. Διοικητικό Συμβούλιο 1995 - 1997      Πρόεδρος :  Πασχάλης Μεμάγγελος  (απόφ. ’63... (Περισσότερα)
  7. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1995 - 1997    Μπουρλετίδης Κωνσταντίνος  (απόφ... (Περισσότερα)
  8. Διοικητικό Συμβούλιο 1993 - 1995      Πρόεδρος :  Πασχάλης Μεμάγγελος  (απόφ. ’63... (Περισσότερα)
  9. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1993 - 1995    Κυρτάτος Ιωάννης  (απόφ. ’70... (Περισσότερα)
  10. Διοικητικό Συμβούλιο 1991 - 1993      Πρόεδρος :  Πασχάλης Μεμάγγελος  (απόφ. ’63... (Περισσότερα)

Pages