Διοικητικά Συμβούλια, Εξελεγκτικές Επιτροπές

  1. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1991 - 1993    Κουμπρόγλου Νικόλαος  (απόφ. ’48... (Περισσότερα)
  2. Διοικητικό Συμβούλιο 1989 - 1991      Πρόεδρος :  Πασχάλης Μεμάγγελος  (απόφ. ’64... (Περισσότερα)
  3. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1989 - 1991    Βόγκλης Νικόλαος  (απόφ. ’46... (Περισσότερα)
  4. Διοικητικό Συμβούλιο 1987 - 1989      Πρόεδρος :  Βαλάκος Παναγιώτης  (απόφ. ’64... (Περισσότερα)
  5. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1987 - 1989    Βόγκλης Νικόλαος  (απόφ. ’46... (Περισσότερα)
  6. Διοικητικό Συμβούλιο 1986 - 1987      Πρόεδρος :  Παπασωτηρίου Γεώργιος  (απόφ. ’46... (Περισσότερα)
  7. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1986 - 1987    Βόγκλης Νικόλαος  (απόφ. ’46... (Περισσότερα)
  8. Διοικητικό Συμβούλιο 1984 - 1986      Πρόεδρος :  Παπασωτηρίου Γεώργιος  (απόφ. ’46... (Περισσότερα)
  9. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1984 - 1986    Βοργιάς Διονύσιος  (απόφ. ’48... (Περισσότερα)
  10. Διοικητικό Συμβούλιο 1982 - 1984      Πρόεδρος :  Παπασωτηρίου Γεώργιος  (απόφ. ’46... (Περισσότερα)

Pages