Διοικητικά Συμβούλια

  1. Διοικητικό Συμβούλιο 1993 - 1995      Πρόεδρος :  Πασχάλης Μεμάγγελος  (απόφ. ’63... (Περισσότερα)
  2. Διοικητικό Συμβούλιο 1991 - 1993      Πρόεδρος :  Πασχάλης Μεμάγγελος  (απόφ. ’63... (Περισσότερα)
  3. Διοικητικό Συμβούλιο 1989 - 1991      Πρόεδρος :  Πασχάλης Μεμάγγελος  (απόφ. ’64... (Περισσότερα)
  4. Διοικητικό Συμβούλιο 1987 - 1989      Πρόεδρος :  Βαλάκος Παναγιώτης  (απόφ. ’64... (Περισσότερα)
  5. Διοικητικό Συμβούλιο 1986 - 1987      Πρόεδρος :  Παπασωτηρίου Γεώργιος  (απόφ. ’46... (Περισσότερα)
  6. Διοικητικό Συμβούλιο 1984 - 1986      Πρόεδρος :  Παπασωτηρίου Γεώργιος  (απόφ. ’46... (Περισσότερα)
  7. Διοικητικό Συμβούλιο 1982 - 1984      Πρόεδρος :  Παπασωτηρίου Γεώργιος  (απόφ. ’46... (Περισσότερα)

Pages