ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009

Share/Save

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009

(ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

 

Σήμερα στις 30 Οκτωβρίου 2009, συνήλθε η εξελεγκτική επιτροπή του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά για έλεγχο της Οικονομικής διαχειρίσεως για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Οκτωβρίου 2009. Η οικονομική διαχείριση παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα:

             ΕΣΟΔΑ

 ΕΞΟΔΑ

Συνδρομές                         4.620

Έξοδα Συνδέσμου               4.081,32

Έξοδα Εκδηλώσεων            6.380,5

Δωρεές Μελών                   1.680

Χορηγίες Οργανισμών         6.000

Έξοδα Ημερολογίου            6.600

ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ             2.357

Έσοδα Εκδηλώσεων           3.350

Έσοδα Ημερολογίου           8.650

Έσοδα Αναμνηστικών          700

 

Εφημερίδα –ΕΛΤΑ             4.896,06

 

Τόκοι                                     0,40

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                   25.000,4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ             24.314,88

Τράπεζες 1/1/2009                      17,97

Τράπεζες 30/12/2009               40,79

Ταμείο 1/1/2009                       1.252,44

Ταμείο 30/10/2009               1.915,14

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖ. & ΤΑΜΕΙΟΥ   1.270,41

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖ. & ΤΑΜΕΙΟΥ 1.955,93

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                    26.270,81

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                26.270,81

 

Σημειώνεται ότι για όλες τις παραπάνω δοσοληψίες υφίστανται δικαιολογητικά και τηρούνται κανονικά και με τάξη τα βιβλία του Συνδέσμου.

 

Πειραιάς 30 Οκτωβρίου 2009

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΥΣΑΦΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΜΠΡΟΥΦΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ

 

Κατηγορία: