ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2010

Share/Save

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2010

(ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

 

Σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2011, συνήλθε η εξελεγκτική επιτροπή του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά για έλεγχο της Οικονομικής διαχειρίσεως για το χρονικό διάστημα από 1η  Νοεμβρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2010. Η οικονομική διαχείριση παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα:

             ΕΣΟΔΑ

 ΕΞΟΔΑ

Συνδρομές                         13.090

Έξοδα Εκδηλώσεων            3.224 

Δωρεές Μελών                    1.000

ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ             1.341,75

Έσοδα Εκδηλώσεων             4.240

Εφημερίδα –ΕΛΤΑ             11.882,09

ΕΤΑΚ                                    269

Δωρεές Ημερολογίου          12.700

Υποδομές (air condition,κ.α)4.744,60

 

Γραμματεία Συνδέσμου         5.600

 

Διάφορα Έξοδα                    4.112

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                    31.030

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ            31.173,44

Τράπεζες 1/1/2010                           850

Τράπεζες 31/12/2010                  40

Ταμείο 1/1/2010                            1.200

Ταμείο 31/12/2010                1.866,56

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖ. & ΤΑΜΕΙΟΥ     2.050

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖ. & ΤΑΜΕΙΟΥ 1.906,56

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                    33.080

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                 33.080

 

Σημειώνεται ότι για όλες τις παραπάνω δοσοληψίες υφίστανται δικαιολογητικά και τηρούνται κανονικά και με τάξη τα βιβλία του Συνδέσμου.

 

Πειραιάς 30 Ιανουαρίου 2011

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΧΡΥΣΑΦΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

 

 

Κατηγορία: