Εξετάσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα-Πειραματικά Γυμνάσια&Λύκεια:Τα δέκα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι

Share/Save

Αγαπητά μέλη και φίλοι

Σε συνέχεια της εφαρμογής του νόμου για τα Πρότυπα – Πειραματικά σχολεία , διάγουμε τη δεύτερη χρονιά εφαρμογής του θεσμού των εισαγωγικών εξετάσεων σε αυτά (Γυμνάσια και Λύκεια).

Τα βασικά σημεία που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους όσοι γονείς και μαθητές ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις του 2014 είναι τα εξής:

 1. Οι αιτήσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις γίνονται από 1η έως 31 Μαρτίου 2014, αυστηρά και μόνο ηλεκτρονικά, και όχι με επίσκεψη στο σχολείο που έχετε επιλέξει. Οι αιτήσεις γίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://apps.athena.net.gr/pps/deppsform.php της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α΄ Γυμνασίου των Προτύπων Πειραματικών Γυμνασίων θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων ,η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 στις 10 π.μ. Στην ίδια διαδικασία συμμετέχουν και οι μαθητές/τριες από τα υφιστάμενα Δημοτικά και Γυμνάσια που συνδέονται μεταξύ τους.
 3. Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών σε κάθε Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο γίνεται ύστερα από δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 στις 10 π.μ. Στην ίδια διαδικασία συμμετέχουν και οι μαθητές/τριες από τα υφιστάμενα Γυμνάσια και Λύκεια που συνδέονται μεταξύ τους.
 4. Κατά το διάστημα από 2 έως 12 Μαΐου 2014, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που υπέβαλαν αίτηση για τη συμμετοχή των παιδιών τους στις εξετάσεις για την εισαγωγή σε Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο ή Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο, υποχρεούνται να παραλάβουν από την επιτροπή εξετάσεων του Προτύπου Πειραματικού Γυμνασίου/Λυκείου το δελτίο συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στη δοκιμασία (τεστ) εισαγωγής. Κατά την επίσκεψή τους στο σχολείο, οι γονείς και οι κηδεμόνες πρέπει να φέρουν μαζί τους:
 •  την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο
 •  βεβαίωση ταυτοπροσωπίας του μαθητή/τριας από Δήμο ή Κ.Ε.Π. ή διαβατήριο
 •  μία φωτογραφία ταυτότητας ή διαβατηρίου (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη) του/της  μαθητή/τριας
 1. Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων , με όλες τις λεπτομέρειες και τις οδηγίες για τις εξετάσεις βρίσκεται στην διεύθυνση http://apps.athena.net.gr/pps/docs/120214_eisagogi_mathiton__PPS_BIPM9-725.pdf
 2. Οι μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν στα Πρότυπα –Πειραματικά Γυμνάσια εξετάζονται σε τρία μαθήματα (Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας, Μαθηματικά, Φυσική), ενώ οι μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν στα Πρότυπα –Πειραματικά Λύκεια σε δύο (Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικά). Ενδεικτικά θέματα εξετάσεων μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση της ΔΕΠΠΣ http://blogs.sch.gr/depps/endeiktika/
 3. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και σε ουδεμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Γι’ αυτό, οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο αρκούν για τη επιτυχή συμμετοχή τους.
 4. Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να υποβάλλετε σε ένα μόνο Πρότυπο –Πειραματικό Σχολείο. Η εξέταση θα γίνει σε αυτό, και βέβαια οι εξετάσεις θα γίνουν την ίδια μέρα και ώρα σε όλα τα Πρότυπα – Πειραματικά Γυμνάσια (18-6-2014) και τα Πρότυπα –Πειραματικά Λύκεια (20-6-2014).
 5. Η επιλογή των θεμάτων που θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες θα γίνει με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. από επιστημονική επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό το σκοπό. Tα θέματα ανά γνωστικό πεδίο θα αναγράφονται και θα απαντώνται από τους μαθητές σε ειδική φόρμα, η οποία θα  αποσταλεί στα σχολεία από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.
 6. Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθητών/τριών στα φύλλα εξετάσεων θα καλύπτονται με την επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρητών της τάξης. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 0 έως 120 μόρια (40 μόρια ανά γνωστικό πεδίο) με άριστα τα 120 μόρια στην εξέταση για την εισαγωγή στα Πρότυπα – Πειραματικά Γυμνάσια και από 0 έως 120 μόρια (60 μόρια ανά γνωστικό πεδίο) με άριστα τα 120 μόρια στην εξέταση για την εισαγωγή στα Πρότυπα – Πειραματικά Λύκεια.

Είμαστε στη διάθεση σας για διευκρινήσεις και πληροφορίες, ενώ μπορείτε να συμβουλευτείτε και τις ιστοσελίδες του Πρότυπου –Πειραματικού Γυμνασίου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά http://www.ionidios.gr   και του Πρότυπου –Πειραματικού Λυκείου  της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά http://lyk-peir-ionid.att.sch.gr/

Εκ μέρους του ΔΣ

Ο   Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης                Παναγιώτης Καλαβρός

Κατηγορία: