Απάντηση ΠΡΑΣΙΝΩΝ –ΔΗΜΑΡ στο ερώτημα του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου σχετικά με το «Τι θα κάνετε με τα Πρότυπα – Πειραματικά Σχολεία αν εκλεγείτε Κυβέρνηση»

Share/Save

Με το ισχύον νομικό πλαίσιο υπάρχει ένα υβριδικό σχήμα πρότυπων – πειραματικών σχολείων. Στην ουσία είναι μόνο πρότυπα και όχι πειραματικά.

Η ύπαρξη προτύπων σχολείων, οι μαθητές των οποίων θα επιλέγονται με εξετάσεις, είναι σωστή. Πρέπει όμως να ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα και τη διοικητική δομή των υπολοίπων σχολείων, καθώς και το ισχύον γι’ αυτά σύστημα αξιολόγησης. Η θεσμοθέτηση της ΔΕΠΠΣ ( Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων ) και του ΕΠΕΣ ( Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο) και Σχολικού Συμβουλίου , τα διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα σχολεία. Διαφοροποιούνται  επίσης και ως προς το σύστημα αξιολόγησης. Αυτά θα είχαν έννοια εάν ήταν πειραματικά. Δεν είναι όμως. Υπάρχει προαιρετική σύνδεση με τις παιδαγωγικές σχολές και το μαθητικό δυναμικό τους είναι επιλεγμένο.

Τα πειραματικά σχολεία έχουν έννοια μόνον όταν είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις αντίστοιχες πανεπιστημιακές σχολές με στόχο την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων, οι οποίες αφού αξιολογηθούν, θα εφαρμόζονται σε όλα τα σχολεία της χώρας. Αυτό προϋποθέτει, ότι το μαθητικό τους δυναμικό θα είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του πανελληνίου, αντιστοιχιζόμενο με τις διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από τις διαφορετικές περιοχές της χώρας ( χωροταξικές, οικονομικές δυνατότητες κλπ. ), την διαφορά του τύπου σχολείων ( π.χ. ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ) και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών.

Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν δύο χωριστοί τύποι σχολείων.

Πρότυπα, τα οποία θα προάγουν την αριστεία και θα λειτουργούν με το αναλυτικό πρόγραμμα και τη διοικητική δομή των υπολοίπων σχολείων

Πειραματικά, τα οποία θα εφαρμόζουν καινοτόμες δράσεις και προγράμματα, τα οποία αφού αξιολογούνται, θα αποτελούν τη βάση για τις απαιτούμενες αλλαγές στο σύνολο των σχολείων. Η επιλογή τους θα γίνεται με κριτήριο την αντιπροσωπευτικότητα και την σύνδεσή τους με τις πανεπιστημιακές σχολές.  Στα σχολεία αυτά θα μπορούν να εξετάζονται και καινοτομίες που αφορούν στη διοικητική οργάνωση .

Μαρία Γιαννακάκη (αποφ.87) Υποψήφια βουλευτής Β΄ Πειραιά με τους Πράσινους - Δημοκρατική Αριστερά

 

Κατηγορία: