Απάντηση ΚΚΕ στο ερώτημα του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου σχετικά με το «Τι θα κάνετε με τα Πρότυπα – Πειραματικά Σχολεία αν εκλεγείτε Κυβέρνηση»

Share/Save

Αγαπητοί φίλοι

Στην εκπαιδευτική αντίληψη του ΚΚΕ, ο πειραματισμός και η καινοτομία στην εκπαίδευση αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συνολική άνοδο του μορφωτικού επιπέδου του λαού μας.

Φυσικά, οι έννοιες πειραματισμός και καινοτομία δεν είναι κενές περιεχομένου για μας. Εντάσσονται και αυτές στην εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική, στους στόχους που θέτει, τόσο για το σχολείο όσο και γενικότερα για την κοινωνία.

Η πρόταση του ΚΚΕ για το Ενιαίο Δωδεκάχρονο Σχολείο για όλα τα παιδιά, είναι η βάση για την ανάπτυξη και ενός συστήματος αποκλειστικά πειραματικών -και όχι πρότυπων- σχολείων.

Αυτό σημαίνει ότι καταργείται ο νόμος 3699/2011 που προσδιορίζει το θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.

Καταργείται δηλαδή: η κατεύθυνση για «την προσέλκυση δωρεών, χορηγιών και κάθε είδους παροχών»,  η επιλογή των μαθητών μέσα από εξετάσεις καθώς αυτό σημαίνει ότι σε αυτά τα σχολεία θα πηγαίνουν μόνο οι «καλοί μαθητές». Έτσι, ουσιαστικά χάνεται ο όποιος πειραματικός χαρακτήρας στην εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών πρακτικών, αφού το «δείγμα» των μαθητών δεν είναι πια τυχαίο αλλά φιλτραρισμένο.

Μια κυβέρνηση λοιπόν στην οποία θα συμμετέχει το ΚΚΕ, με τον λαό στο τιμόνι της εξουσίας και τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια του θα δώσει άμεση ώθηση στην έρευνα για την αντιμετώπιση προβλημάτων της εκπαίδευσης που κληρονομούνται από το σημερινό σχολείο (π.χ. αποσπασματικότητα, μονομέρεια στη χρήση νέων τεχνολογιών, λειτουργικός αναλφαβητισμός, προβλήματα της Ειδικής Αγωγής, εκπαίδευση μεταναστών, μειονοτήτων ως προς την εθνολογική και πολιτιστική προέλευση, εκπαίδευση ενηλίκων κτλ).

Η έρευνα θα προσανατολίζεται σε νέες διδακτικές μεθόδους με επίκεντρο τη διαλεκτική-υλιστική θεωρία για τη γνώση της φύσης, του ανθρώπου, της κοινωνικής εξέλιξης, δηλαδή την κατάκτηση της πολύμορφης γνώσης. Θα μελετά και αξιοποιεί νέα πορίσματα στον κλάδο της παιδαγωγικής, της αναπτυξιακής ψυχολογίας, κ.α. Σε αυτό το πλαίσιο, η παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα θα συμβάλλει ώστε να αφομοιώνονται και να διαχέονται γρήγορα οι νέες επιστημονικές κατακτήσεις σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, να αναπτύσσεται ολόπλευρα η παιδική και η νεανική προσωπικότητα.

Σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα προωθείται η καινοτομία και ο πειραματισμός και η εφαρμογή τους στα πλαίσια των δομών του ενιαίου δωδεκάχρονου σχολείου. Για να εξασφαλίζεται ο πειραματικός χαρακτήρας των σχολείων αυτών και η όσο το δυνατόν ευρύτητα του δείγματος, θα υπάρχει κλήρωση για την είσοδο στα πειραματικά σχολεία, ενώ –επίσης-θα γίνεται εύλογα χρονικά διαστήματα (3-6 χρόνια) και αντικατάσταση πειραματικών σχολείων από άλλα για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διασπορά των «καλών πρακτικών» και την εξέταση για την παραπέρα εφαρμογή τους σε πανεθνική κλίμακα. 

Ο ρόλος του σχολείου υπηρετεί συνολικά το στόχο της διαπαιδαγώγησης των νέων ανθρώπων, στην κατεύθυνση της ολόπλευρα ανεπτυγμένης προσωπικότητας, που απαιτεί τη μεθοδική και ισόρροπη καλλιέργεια όλων των πλευρών του  ανθρώπινου ψυχισμού, της νόησης, του συναισθήματος και της βούλησης. Σε αυτόν τον βασικό στόχο εντάσσεται και η λειτουργία των πειραματικών σχολείων με βάση την πρόταση του ΚΚΕ.

Κατηγορία: