Εξελίξεις στο Θέμα των Προτύπων - Πειραματικών Σχολείων

Share/Save

Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τις τελευταίες 20 μέρες γίνεται μια σημαντική προσπάθεια να διατηρήσουμε το θεσμό του Πρότυπου-Πειραματικού Σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτό συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΔΣ Κώστας Μπουρλετίδης και ο Αντιπρόεδρος Κώστας Βουτσινάς σε 2 συσκέψεις με άλλα Πρότυπα Σχολεία (Πειραματικό, Βαρβάκειο, Ευαγγελική Σχολή, Ζωσιμάια, 1ο Αθηνών (Γεννάδιος), Ζάνειο) με στόχο να οργανωθεί κοινό πλαίσιο θέσεων και να προταθούν λύσεις στην ηγεσία του Υπουργείου.

Ο επόμενος στόχος θα είναι μια συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας  μια κοινή συνέντευξη τύπου ώστε να παρέχουμε μια πρόταση λύσης που θα βοηθήσει στην απεμπλοκή από την προβληματική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.

    Ενδιάμεσα των συσκέψεων ο Υπουργός οδηγήθηκε στην απόφαση να διατηρηθούν τα 5 ιστορικά σχολεία ως πρότυπα με εξετάσεις (μόνο από το δημοτικό σε γυμνάσιο μεταξύ των οποίων και η Ιωνίδειος) και τα υπόλοιπα 55 να γίνουν Πειραματικά με κλήρωση...
 
    Βέβαια, ζητήθηκε το κόστος της οργάνωσης αυτών των εξετάσεων να αναληφθεί από τα σχολεία και όχι από το Υπουργείο, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει το κόστος να αναληφθεί εσωτερικά. Φανταστείτε πχ 800 μαθητές από δημοτικό σε γυμνάσιο στις εξετάσεις της Ιωνιδείου επί 3 μαθήματα =2400 κόλλες  επί 0,5 ευρώ η διόρθωση της κόλλας..μόνο 1200 ευρώ η διόρθωση των γραπτών

    Ο Υπουργός Παιδείας ζήτησε οι εξετάσεις να οργανωθούν από τα σχολεία με τη συμμετοχή του συλλόγου αποφοίτων αν υπάρχει.    Θέληση όλων είναι να διατηρηθεί ο τρόπος εισαγωγής μέσω εξετάσεων και παράλληλα να διατηρηθεί το αδιάβλητο των εξετάσεων.
 
 Στις 5 Μαρτίου 2015,  με επιστολή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας ζητά από τα πέντε σχολεία να αποφασίσουν πως θα γίνει η εισαγωγή των μαθητών στην Α’ Γυμνασίου και ΤΟ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ζητά αν υπάρχει σύλλογος αποφοίτων στο σχολείο να καταθέσει εγγράφως τις απόψεις του, που θα διαβαστούν επισήμως στο σχολικό συμβούλιο.

Συγκεκριμένα αναφέρει μεταξύ των άλλων:.. «Α) Συνεδρίαση Σχολικού Συμβουλίου (άρθρο 51 του νόμου 1566/1985) Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας, το Δ.Σ. του Συλλόγου γονέων, οι εκπρόσωποι του 15/μελούς συμβουλίου των μαθητών/τριών (που θα ορισθούν με απόφαση του 15/μελούς) και ο εκπρόσωπος του Δήμου θα ανταλλάξουν απόψεις όσον αφορά τα κριτήρια και τον τρόπο εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α΄ Γυμνασίου. Για όποια γυμνάσια υπάρχουν σύλλογοι αποφοίτων, μπορούν να καταθέσουν εγγράφως την άποψή τους στη Διεύθυνση του γυμνασίου και αυτή να ακουστεί στη συνεδρίαση του Σχολικού Συμβουλίου. Η συνεδρίαση αυτή θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα.»

    Ο Διευθυντής του Προτύπου-Πειραματικού Γυμνασίου της Ιωνιδείου κ. Άνθης ζήτησε από τον Σύνδεσμο Αποφοίτων να καταθέσουμε την πρότασή μας μέχρι την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015.
 
    Είναι σημαντικό γιατί για πρώτη φορά η ηγεσία του Υπουργείου μας αναγνωρίζει τους το ρόλο των αποφοίτων και ζητά την ενεργή εμπλοκή τους, κάτι που ποτέ δεν έκανε η προϋπάρχουσα ΔΕΠΠΣ. ”.
 
   Σκοπός μας είναι να καταγράψουμε τις προτάσεις όλων των αποφοίτων και να διαμορφώσουμε ένα κείμενο θέσεων το οποίο και θα υποβληθεί στο σχολείο την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015.

Θα περιμένουμε τις προτάσεις όλων των συναποφοίτων στα emailconvout@gmail.com (Κώστας Βουτσινάς, Αντιπρόεδρος ΣΑΙΣΠ) pkalavros@gmail.com (Παναγιώτης Καλαβρός, Γεν. Γραμματέας ΣΑΙΣΠ)

Εκ μέρους του ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης                    Παναγιώτης Καλαβρός