Διοικητικό συμβούλιο περιόδου 1982 - 1984

Share/Save

Διοικητικό Συμβούλιο 1982 - 1984

 

 

 Πρόεδρος :

 Παπασωτηρίου Γεώργιος

 (απόφ. ’46)
 Αντιπρόεδρος :  Καλούδης Γρηγόριος  (απόφ. ’48)
 Γεν. Γραμματέας :  Κουμπρόγλου Νικόλαος  (απόφ. ’48)
 Ταμίας :  Καρδάσης Αργύρης  (απόφ. ’47)
 Μέλη :

 Ασημάκης Γεώργιος

 Διαμαντόπουλος Βασίλειος

 Μαυροχαλυβίδης Πρόδρομος

 Βακαλόπουλος Ιωάννης

 Μπεκύρος Νικόλαος

 (απόφ. ’46)

 (απόφ. ’46)

 (απόφ. ’47)

 (απόφ. ’46)

 (απόφ. ’48)