Διοικητικο Συμβουλιο 1984 - 1986

Share/Save

Διοικητικό Συμβούλιο 1984 - 1986

 

 

 Πρόεδρος :

 Παπασωτηρίου Γεώργιος

 (απόφ. ’46)
 Αντιπρόεδρος :  Καλούδης Γρηγόριος  (απόφ. ’48)
 Γεν. Γραμματέας :  Κυριακάκος Γεώργιος  (απόφ. ’50)
 Ταμίας :  Καρδάσης Αργύρης  (απόφ. ’47)
 Μέλη :

 Ασημάκης Γεώργιος

 Διαμαντόπουλος Βασίλειος

 Βοργιάς Διονύσιος

 Καπνίσης Ελευθέριος

 Μπεκύρος Νικόλαος

 (απόφ. ’46)

 (απόφ. ’46)

 (απόφ. ’48)

 (απόφ. ’48)

 (απόφ. ’48)