Διοικητικο Συμβουλιο 1986 - 1987

Share/Save

Διοικητικό Συμβούλιο 1986 - 1987

 

 

 Πρόεδρος :

 Παπασωτηρίου Γεώργιος

 (απόφ. ’46)
 Αντιπρόεδρος :  Καλούδης Γρηγόριος  (απόφ. ’48)
 Γεν. Γραμματέας :  Μαυροχαλυβίδης Πρόδρομος  (απόφ. ’47)
 Ταμίας :  Βοργιάς Διονύσιος  (απόφ. ’48)
 Μέλη :

 Ασημάκης Γεώργιος

 Διαμαντόπουλος Βασίλειος

 Καραβίτης Ηλίας

 Καρδάσης Ανάργυρος

 Στρογγύλης Αναστάσιος

 (απόφ. ’46)

 (απόφ. ’46)

 (απόφ. ’48)

 (απόφ. ’47)

 (απόφ. ’49)