Διοικητικό συμβούλιο περιόδου 1987 - 1989

Share/Save

Διοικητικό Συμβούλιο 1987 - 1989

 

 

 Πρόεδρος :

 Βαλάκος Παναγιώτης

 (απόφ. ’64)
 Αντιπρόεδρος :  Κουμπρόγλου Νικόλαος  (απόφ. ’48)
 Γεν. Γραμματέας :  Καρατζάς Θόδωρος  (απόφ. ’64)
 Ταμίας :  Τσούκας Παύλος  (απόφ. ’64)
 Έφορος Εκδηλώσεων :  Πασχάλης Μεμάγγελος  (απόφ. ’63)
 Μέλη :

 Γιαννακάκης Μάνος

 Καραμίχαλος Παναγιώτης

 Φραγκιάς Παναγιώτης

 Κυριακάκος Γεώργιος

 (απόφ. ’63)

 (απόφ. ’46)

 (απόφ. ’63)

 (απόφ. ’50)