Διοικητικό συμβούλιο περιόδου 1989 - 1991

Share/Save

Διοικητικό Συμβούλιο 1989 - 1991

 

 

 Πρόεδρος :

 Πασχάλης Μεμάγγελος

 (απόφ. ’64)
 Αντιπρόεδρος :  Καραμίχαλος Παναγιώτης  (απόφ. ’48)
 Γεν. Γραμματέας :  Παπαδοπούλου Κατερίνα  (απόφ. ’64)
 Ταμίας :  Βλασσοπούλου Μαρία  (απόφ. ’64)
 Έφορος Εκδηλώσεων :  Κυριακάκος Γιώργος  (απόφ. ’63)
 Μέλη :

 Δουλκέρογλου Γιάννης

 Κουμπρόγλου Νίκος

 Μπαμπούνης Γιάννης

 Νικολάου Κώστας

 (απόφ. ’63)

 (απόφ. ’46)

 (απόφ. ’63)

 (απόφ. ’50)