Διοικητικό συμβούλιο περιόδου 1991 - 1993

Share/Save

Διοικητικό Συμβούλιο 1991 - 1993

 

 

 Πρόεδρος :

 Πασχάλης Μεμάγγελος

 (απόφ. ’63)
 Αντιπρόεδρος :  Ιωαννίδης Αλέξανδρος  (απόφ. ’62)
 Γεν. Γραμματέας :  Παπαδοπούλου Κατερίνα  (απόφ. ’86)
 Ταμίας :  Μπουρλετίδης Κων/νος  (απόφ. ’90)
 Έφορος Εκδηλώσεων :  Κυριακάκος Γιώργος  (απόφ. ’50)
 Μέλη :

 Βώκου Αγγελική

 Κάσση Αθηνά

 Μπακούρης Μιχάλης

 Παλαιολόγος Αλέξανδρος

 (απόφ. ’87)

 (απόφ. ’86)

 (απόφ. ’87)

 (απόφ. ’48)