Διοικητικό συμβούλιο περιόδου 1993 - 1995

Share/Save

Διοικητικό Συμβούλιο 1993 - 1995

 

 

 Πρόεδρος :

 Πασχάλης Μεμάγγελος

 (απόφ. ’63)
 Αντιπρόεδρος :  Ιωαννίδης Αλέξανδρος  (απόφ. ’62)
 Γεν. Γραμματέας :  Κάσση Αθηνά  (απόφ. ’86)
 Ταμίας :  Μπουρλετίδης Κων/νος  (απόφ. ’90)
 Έφορος Εκδηλώσεων :  Μπούκης Δημοσθένης  (απόφ. ’69)
 Μέλη :

 Βώκου Αγγελική

 Παλαιολόγος Αλέξανδρος

 Κυριακάκος Γεώργιος

 Παπαδοπούλου Κατερίνα

 (απόφ. ’87)

 (απόφ. ’48)

 (απόφ. ’50)

 (απόφ. ’86)