Εξελεγκτικη Επιτροπη 1982 - 1984

Share/Save

Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1982 - 1984

 

 Βοργιάς Διονύσιος  (απόφ. ’48)
 Βόγκλης Νικόλαος  (απόφ. ’46)
 Γιαχουντής Μιχαήλ  (απόφ. ’46)