Εξελεγκτικη Επιτροπη 1984 - 1986

Share/Save

Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1984 - 1986

 

 Βοργιάς Διονύσιος  (απόφ. ’48)
 Γιαχουντής Μιχαήλ  (απόφ. ’46)
 Χατζηιωανίδης Αδαμάντιος  (απόφ. ’51)