Εξελεγκτικη Επιτροπη 1986 - 1987

Share/Save

Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1986 - 1987

 

 Βόγκλης Νικόλαος  (απόφ. ’46)
 Γιαχουντής Μιχαήλ  (απόφ. ’46)
 Μαυρουδής Ευστράτιος  (απόφ. ’46)