Εξελεγκτικη Επιτροπη 1987 - 1989

Share/Save

Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1987 - 1989

 

 Βόγκλης Νικόλαος  (απόφ. ’46)
 Καπίρης Αντώνης  (απόφ. ’46)
 Ζουρδός Παναγιώτης  (απόφ. ’62)