Εξελεγκτικη Επιτροπη 1989 - 1991

Share/Save

Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής του συνδέσμου την περίοδο 1989 - 1991

 

 Βόγκλης Νικόλαος  (απόφ. ’46)
 Καπίρης Αντώνης  (απόφ. ’46)
 Μπούρας Απόστολος  (απόφ. ’65)